TAO Sporttámogatás 2019

Elszámolási útmutató 2019/2020: [Megnyit]

Elszámoláshoz szükséges dokumentumok és táblázatok: 

 • Felújítás utáni létesítménybérlés kérelem: [Megnyit]
 • Nyilatkozat önrész forrásáról: [Megnyit]
 • Részletező elszámolási táblázat 100.000 Ft alatti számlákhoz: [Megnyit]
 • Saját tulajdonú gépjármű üzemanyag elszámolás: [Megnyit]
 • 1-es számú melléklet (elszámolási táblázat): [Megnyit]
 • 2-es számú melléklet (könyvvizsgálói összesítő adatlap): [Megnyit]
   

OPTEN-ben nem szereplő adózók (TAO csoportok, ügyvédi irodák) rendszerben történő rögzítése: [Megnyit]


Tájékoztató a csoportos társasági adóalanyok által nyújtott látvány‐csapatsport támogatás feltételét képező igazolások kiállításáról: [Megnyit]


2019. október 3. napjával módosított Értékelési elvek és Benchmark dokumentum: [Megnyit]


Tájékoztató - Tao tv. módosítás - MK 128.: [Megnyit]


Tájékoztatás szakmai vezetést ellátó személyek bér- és járulékköltségeinek a látvány-csapatsport támogatás terhére történő elszámolhatóságához: [Megnyit]


Tájékoztató az elektronikus ügyintézést és elektronikus kapcsolattartást érintő változásokról: [Megnyit]


A 2019. június 18-ai elnökségi ülést követően módosított Értékelési elvek és Benchmark dokumentum: [Megnyit]


Tájékoztató a keretösszegről: [Megnyit]


Értékelési elvek és Benchmark 2019/2020

 • MKOSZ 2019-2020 Értékelési elvek és benchmark:  [Megnyit]
   
 • Központi benchmark 2019-2020: [Megnyit]
   
 • EMMI által megküldött tájékoztató levél: [Megnyit]


Támogatói szándéknyilatkozat: [Megnyit]


Együttműködési megállapodás minta TAO tv. 24/A szerinti felajánláshoz: [Megnyit]


Együttműködési megállapodási minta: [Megnyit]


Tájékoztató: a látvány‐csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról: [Megnyit]


Tájékoztató: a látvány‐csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról (kormányrendelet): [Megnyit]


Ingatlanfejlesztésre vonatkozó értékelési elvek: [Megnyit]

 

VIDEÓK

Megyei szövetségek